Over 4.000 juristar i opprop mot overgrep og trakassering i Sverige

#metoo-opprøret held fram i Sverige. No stiller 4.446 kvinnelege juristar seg bak eit nytt opprop og fortel om overgrep innan rettsvesenet.
utenriks

Oppropet frå kvinnene har fått emneknaggen #medvilkenrätt og vart publisert i Svenska Dagbladet tysdag.

– Det burde vere spesielt viktig innan ein profesjon som skal vere djupt engasjert i rettferd og like rettar for alle. Representerer ein lova, er det på sin plass å verne om henne, skriv juristane i oppropet.

Då initiativet vart tatt, kom det inn fleire hundre vitnesbyrd på eit døgn. Der vart det retta skuldingar mot blant anna dommarar, statsadvokatar, leiarar og partnarar i advokatfirma.

– Det massive trykket gjorde at vi vart tvinga til å setje ei grense for innkomne bidrag allereie natta etter at oppropet starta. Tre døgn etter har fleire tusen kvinner, frå alle delar av juristbransjen og i alle aldrar, slutta seg til oppropet, heiter det.

Mange kvinner har fortalt om korleis dei blir prøvd redusert til sexobjekt på arbeidsplassen. Andre har fortalt om valdtekt og andre seksuelle overgrep. Ei kvinne fortel at ho var på middag hos ein mannleg forelesar ved ein av Sveriges juristutdanningar. Ho sovna på sofaen og vakna visstnok av at han valdtok henne.

Ein mannleg statsadvokat vert skulda for å ha telefontrakassert ei kvinne, kalla henne «hore» og «fitte», trua med vald og med å øydeleggje karrieren hennar. Ein tingrettsdommar ville ha betalt for karrieretips i oralsex, fortel ei annan kvinne.

(©NPK)