Anken til Frode Berg forkasta, blir truleg fengsla i minst eitt år

Den spionsikta nordmannen Frode Berg må truleg sitja i varetekt i Russland i minst eitt år etter at ein domstol i Moskva torsdag forkasta anken hans.
utenriks

3. mai fekk han forlengd varetektsfengslinga med tre månader. Torsdag blei anken til 62-åringen om fengslinga behandla. Domstolen brukte ein times tid på å avgjera at han ikkje kunne setjast fri mot kausjon.

Det var på førehand venta at kravet ikkje ville bli teke til følgje.

Den russiske advokaten til nordmannen Ilja Novikov seier til NTB etter rettsavgjerda torsdag at han trur Berg no har minst eitt år framfor seg i fengsel.

– Han må truleg venta til rettsavgjerda og anken og berre etter det kan vi håpa på ei politisk avgjerd. Eg trur Frode Berg har minst eitt år framfor seg i fengsel før han kan ha nokon sjanse til å bli sett fri, seier han.

Benåding frå Putin

Novikov trur det er ein sjanse for at etterforskinga av saka blir avslutta i vinter.

– Viss saka kjem opp for retten i til dømes desember, kan vi venta ein dom i januar og ein anke i mars eller april. Før det er ikkje sjanse for at han blir benåda. Berre dømde personar kan bli benåda, seier han.

På spørsmål om benåding i liknande saker som saka til Frode Berg, seier han at russiske styresmakter av erfaring nesten aldri vurderer noko anna moglegheit enn ei benåding frå presidenten.

Vil avgrensa familiekontakt

Novikov opplyser at situasjonen for 62-åringen har forverra seg.

– Det første teiknet for oss er ein uttale frå etterforskingsleiaren om at sjansen til Berg for å ha kontakt med familien kjem an på samarbeidet hans med dei. Etter mi meining er det soleklart lovstridig. Det er ganske så manipulerande.

Det ser likevel ikkje ut til at den konsulære bistanden blir avgrensa.

– Han er klar over at besøka derifrå ei tid framover vil vera den einaste kontakten mellom han og familien hans. Han lir under denne isolasjonen og han forstår ikkje desse avgrensingane som er innført i forhold til kona og barnebarna, seier advokaten.

Frode Bergs forsvar har kontakt med den norske ambassaden i Moskva, men dei kan berre ha kontakt med dei i spørsmål som gjeld medisinar, mat og daglege behov.

– Vi er godt nøgde med det dei gjer, men det er klart at den norske regjeringa kan gjera meir, seier russaren.

Ny etterforskingsleiar

Russiske styresmakter har sidan sist bytt etterforskingsleiar. Kvifor dei har gjort det er advokatane til Berg ikkje sikre på.

– Vi skal sjå på korleis dei vil gjennomføra etterforskinga si for å finna ut kva som er endra. Det var truleg noko dei ikkje var nøgde med i etterforskingsgruppa.

Frode Berg blei avhøyrt sist veke. Novikov har ingen informasjon om kva han fekk spørsmål om, men så langt dei veit er ingen andre enn nordmannen fengsla i saka.

– Livet hans i fengsel er ganske einsformig. Han bur i ei lita celle med ein annan innsett. Han har liten plass å røra seg på og får berre ein time per dag i luftegarden. Med tanke på alderen og helsetilstanden til Frode Berg, er det heilt klart ikkje nok. Han har det ikkje bra, men han er ein mentalt sterk person og med litt assistanse og hjelp frå oss, familien hans og frå landet hans, trur eg han vil koma seg gjennom dette, seier advokaten.

Norsk etterretning

Frode Berg blei arrestert av det russiske tryggingspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor. Sidan den gongen har han sete i varetekt i høgtryggingsfengselet Lefortovo.

Då han blei arrestert, hadde han på seg 3.000 euro i kontantar. Nordmannen er skulda for å ha prøvd å skaffa hemmelege dokument om den russiske nordflåten og er sikta for spionasje. Han har innrømt å ha arbeidd for norsk etterretning.

Spionsiktinga i russisk straffelov har ei minstestraff på ti år.