Aukande splitting i tysk regjering om innvandringspolitikk

Statsminister og partileiar Angela Merkel er utsett for aukande press frå regjeringspartnar CSU for å få innført ein strengare asyl- og innvandringspolitikk i Tyskland.
utenriks

Konflikten var torsdag i ferd med å koka over då fleire representantar frå CSU meir enn ymta om at det kan vere lovleg for CSU-leiar og innanriksminister Horst Seehofer å innføra eit strengare regime over hovudet på statsministeren.

– Vi er midt oppe i ein svært, svært alvorleg situasjon, sa Alexander Dobrindt, gruppeleiar for CSU i Forbundsdagen. Det blei halde krisemøte både i CDU og CSU. Seehofer vil etter det som er sagt få saka avklart denne veka. CSU-leiaren seier han har partiet i ryggen og at han ikkje vil bøya av.

Det konservative regjeringspartiet, med hovudsete i Bayern, har lenge kravd ein markant skjerping av grensekontrollen, ikkje minst etter den store asylsøkjarbølgja i 2015. Sjølv om bølgja av fleire grunnar har lagt seg, får Tyskland framleis 11.000 nye asylsøkjarar i månaden.

Brot

Seehofer ser ikkje vekk frå at partiet vil prøva å setja det nye regimet ut i livet på delstatsnivå i Bayern. Dette kan bety ei full splitting mellom dei to kristelegdemokratiske partia.

Det er enno for tidleg å seia kva det kan bety for regjeringskoalisjonen. Sosialdemokratane, som inngår i koalisjonen, har ikkje tona flagg i denne saka.

CSU krev at det skal bli lovleg å visa bort asylsøkjarar som allereie er registrerte, og eventuelt avviste, i andre land i EU. CSU vil gje tyske grensevakter styresmakt til å gjera dette ved sjølve grensa, og dermed unngå å sleppa søkjarar inn i landet for behandling og opphald der.

Felles regler

Merkel meiner at denne type bortvising kan vera brot på det felles regelverket til EU og potensielt leggja ytterlegare press på utsette land som Italia og Hellas.

Tidleg torsdag var det snakk om eit kompromiss som såg ut til å opna for strengare grensekontroll, samtidig som CDU og CSU ville støtta arbeidet med å få løfta kampen om felles grensepolitikk opp på EU-nivå.

Statsministeren fryktar at det vil undergrava solidariteten i EU dersom enkeltland innfører reglar utan å samordna seg med andre. Merkel vil ta opp dette spørsmålet på EU-toppmøtet seinare i månaden.

(©NPK)