FN fordømmer Israels drap på sivile palestinarar

Noreg og 119 andre land fordømmer Israels drap på uvæpna palestinske demonstrantar på Gazastripa.
utenriks

Berre åtte land røysta mot resolusjonen i FNs hovudforsamling onsdag, der Israel og USA berre fekk følgje av Australia, Marshalløyane, Mikronesia, Nauru, Solomonøyane og Togo.

45 land lèt vera å stemma over resolusjonen, som var fremja av Palestina, Algerie og Tyrkia, og som krev at Israel avstår frå handlingar som strir mot Genevekonvensjonane og stoppar angrepa mot sivile.

I tillegg til å be om udefinerte tiltak for å verna sivilbefolkninga på Gazastripa, fordømmer resolusjonen Israels bruk av «overdriven, uforholdsmessig og vilkårleg makt».

Han kritiserer også rakettangrepa frå Gazastripa mot Israel, men nemner ikkje Hamas som har makta i den palestinske enklaven.

– Vi ber om ein einaste ting. Vi ønskjer at sivilbefolkninga vår blir verna, sa FN-ambassadøren til palestinarane Riyad Mansour.

– Viktig resolusjon

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som tidlegare har slått fast at det er uakseptabelt å skyta med skarpt mot uvæpna demonstrantar slik Israel gjer, held fast på at det var rett av Noreg å stemma for FN-resolusjonen.

Sidan slutten av mars er 130 palestinarar drepne, dei aller fleste uvæpna demonstrantar som er skotne av israelske skarpskyttarar på den andre sida av det tungt vakta grensegjerdet.

13.000 uvæpna demonstrantar er såra, 3.600 av dei etter å ha blitt skotne.

– Situasjonen i Gaza er kritisk. Det er difor viktig at eit fleirtal av FNs medlemsland i går kveld støtta eit vedtak om å verna sivilbefolkninga i Palestina, inkludert i Gaza, seier Søreide til NTB.

USA nedstemt

USA la 1. juni ned veto i FNs tryggingsråd mot ein likelydande resolusjon, men fekk der inga støtte til sitt eige resolusjonsutkast som gav Hamas skulda for valdsbruken til Israel.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley protesterte også kraftig mot resolusjonen som blei vedteken i hovudforsamlinga onsdag og la fram eit endringsforslag som skulda Hamas for å «setja sivile i fare» ved å oppmuntra til demonstrasjonar.

Endringsforslaget blei nedstemt, men Søreide har ei viss forståing for kritikken til amerikanarane av resolusjonsteksten som blei vedteken.

– Sjølv om resolusjonen fordømmer valdshandlingar gjort av alle partar, hadde vi ønskt at han fordømde valdelege handlingar av Hamas og andre militante grupper i Gaza, som føreslege i det amerikanske endringsforslaget, og at han godkjende rettane til Israel å forsvara grensene sine, seier Søreide.

Ulikt syn

Palestinarane gler seg over støtta frå verdssamfunnet.

– Ein siger for rettane til palestinarane, for rettferd og for internasjonal lov, seier president Mahmoud Abbas i ei kunngjering, formidla av nyheitsbyrået Wafa.

– Denne avstemminga isolerte USA og okkupantmakta og viser verda korleis USA fullt ut står på sida til den israelske okkupasjonen og nektar palestinarar dei legitime rettane deira, heiter det i ei kunngjering frå Hamas.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kallar resolusjonen skammeleg.

– Søkjelyset til FN på Israel fører skam over organisasjonen, heiter det i ei kunngjering frå Netanyahu.

– Når det gjeld Gaza så er det Hamas som har ansvaret for den forferdelege situasjonen der, for tapa av menneskeliv og for lidingane som har oppstått som eit resultat av dei valdelege opptøyane dei har oppmuntra til dei siste vekene, heiter det vidare.

(©NPK)