Solberg vil kopiera EUs handelsavtale med britane

Erna Solberg vil helst sleppa å koka saman ein heilt ny handelsavtale med Storbritannia. I staden meiner ho Noreg bør bruka klipp-og-lim-metoden.
utenriks

– Vi søkjer dei moglegheitene vi kan for å knyta oss til dei løysingane EU og Storbritannia kjem fram til. Tanken er at vi helst bør kunne spegla dei løysingane som kjem i EU. Det vil vera det mest effektive og rasjonelle for oss, seier statsminister Erna Solberg (H).

Ho minner om at britane ikkje berre skal forhandla med Noreg, men med heile verda. Difor er det viktig å gjera prosessen så rask og enkel som mogleg.

– Viss vi kan få på plass omtrent dei same reglane som EU, vil det vera det enklaste, seier Solberg til NTB.

Ikkje i gang

Fredag er Storbritannias handelsminister Liam Fox i Oslo, der han møter både utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Besøket kjem etter at Solberg var i London sist veke for å snakka med statsminister Theresa May.

Men Noreg og Storbritannia er ikkje i gang med formelle forhandlingar enno. Grunnen er at britane ikkje har lov til å inngå eigne handelsavtalar med andre land så lenge dei framleis er med i EU.

I staden skal avtalane meislast ut i ein overgangsperiode på knapt to år etter skilsmissa. Tidspresset vil bli enormt.

Fleire alternativ

Oppfatninga på norsk side er at det er heilt urealistisk å tru at Noreg i denne situasjonen skal kunne rykkja frå feltet og forhandla fram noko heilt anna og betre med britane enn det EU og Storbritannia blir einige om.

Tanken er difor at Noreg skal prøve å knyta seg tettast mogleg opp til den handelsavtalen EU og Storbritannia inngår.

Det kan skje på fleire måtar. Eitt alternativ er at avtalen mellom EU og Storbritannia blir utvida til også å omfatta Noreg. Eit anna alternativ er at Noreg og Storbritannia inngår sin eigen handelsavtale, men at denne blir eit spegelbilete av avtalen mellom EU og Storbritannia.

Solberg vil ikkje binda seg til noko konkret alternativ allereie no.

– Vi førebur oss på alle scenario for kva vi må gjera, for vi veit jo ikkje kva som kjem, seier ho.

Stor uvisse

Den store uvissa rundt forhandlingane har gjort det vanskeleg for Noreg å førebu seg.

Nøyaktig korleis ein framtidig handelsavtale mellom EU og Storbritannia skal sjå ut, er framleis i det blå. Går det skikkeleg ille, kan britane ryka ut av EU utan å ha nokon som helst avtale på plass.

Eit anna problem er at forhandlingane mellom EU og Storbritannia om ein framtidig handelsavtale truleg vil halda fram til tett opp mot utgangen av overgangsperioden, som etter planen skal vara til 31. desember 2020.

Det betyr at det også kan vera risiko ved å venta.

I verste fall kan tida gå ut utan at det finst nokon handelsavtale mellom EU og Storbritannia som Noreg kan klippa og lima frå.

(©NPK)