Trump og May er klar for handelsavtale – alt anna var «fake news»

Berre timar etter Donald Trump slakta den britiske statsminister i The Sun, stod fram han og Theresa May som gjensidige handelspartnarar med store planar.
utenriks

Fredag ettermiddag møtte USAs president Donald Trump og den britiske statsministeren, Theresa May, pressa i hagen på landstaden til statsministeren, Chequers. Tryggleik, forsvar og handel var sentrale tema i samtalane – spesielt det sistnemnde.

May tok ordet først, og ho fortalde at dei to hadde blitt samde om ein utvida transatlantisk avtale mellom dei to landa.

– Vi er i dag samde om at når vi forlèt EU vil vi forhandla om ein uavhengig handelsavtale mellom Storbritannia og USA. Arbeidet som er lagt ned, gjev oss eit grunnlag for å byggja ein ambisiøs avtale mellom dei to landa våre, sa May.

Trump klar når brexit er landa

Trump har gjort det klart at han trur på bilaterale avtalar, altså avtalar berre mellom to nasjonar, framfor multilaterale avtalar som forpliktar i eit større samarbeid.

No gjer Trump det tydeleg at han ser fram til å starta forhandlingar om ein avtale mellom Storbritannia og USA, men at dette føreset at brexit-forhandlingane blir avklart først.

– Eg veit ikkje kva de kjem til gjera, berre de gjer noko. Kva enn Storbritannia gjer etter EU er ok for meg. Brexit er ei utruleg moglegheit, sa Trump under pressekonferansen og peikte på at han ser fram til å landa ein stor handelsavtale med Storbritannia når brexit er avklart.

– Eit sterkt Storbritannia og eit sterkt USA er ei velsigning for verda, sa han.

Intervju var «falske nyheiter»

Semja mellom Trump og May om å forhandla fram ein ny handelsavtale stod i skarp kontrast til eit intervju med Trump publisert i den britiske avisa The Sun fredag morgon. I intervjuet skuldar han May for å øydeleggja alt landet kunne ha tent på brexit, og han peikar på at den mjuke planen hennar for nære samband med EU, truleg vil knusa alle moglegheiter for ein framtidig handelsavtale med USA.

På direkte spørsmål frå pressa om han no har gjort ei heilomvending, svarte Trump:

– Eg kritiserte ikkje statsministeren. Det blir kalla fake news, forklarte presidenten, som også kunne fortelja at han har bede om orsaking.

Presidenten streka under at han syntest May er ei glimrande kvinne, og at han synest ho gjer ein glimrande jobb.

Roste Trumps Russland-handtering

Eit anna moment May var spesielt oppteken av var kampen mot terror, og ho brukte nervegiftangrepet Salisbury i mars i år som eit døme. Angrepet på den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og dottera hans Julia (33) forverra tilhøvet mellom Storbritannia og Russland vesentleg. May nytta høvet til å rosa Trump for at USA har vedteke å utvisa 60 russiske diplomatar som ein reaksjon på giftangrepet.

– Eg vil takka Trump for støtta hans etter angrepet i Salisbury. Eg støttar møtet hans med president Putin i Helsinki måndag. Vi er samde om å møta Russland ved å visa styrke og samhald, sa May.

Måndag skal Donald Trump møta president Vladimir Putin i Helsingfors.


(©NPK)