Tyrkisk domstol opphevar husarrest for amerikansk pastor

Ein domstol i Tyrkia har oppheva husarresten og reiseforbodet for pastoren Andrew Brunson. Saka har skapt store problem i tilhøvet mellom Tyrkia og USA.
utenriks

I retten i byen Aliaga fredag bad aktor om at amerikanaren måtte dømmast til opptil ti års fengsel for medlemskap i ei terrorgruppe.

Men påtalemakta føreslo også at Brunson frå no av bør få sleppa husarrest. Også reiseforbodet hans blei føreslege oppheva.

Kort tid etter blei det klart at domstolen følgde tilrådinga. Dommen blei på over tre års fengsel – men både husarresten og reiseforbodet blir oppheva. Dermed kan pastoren truleg reisa tilbake til USA med ein gong.

Fengslinga av Brunson har skapt store problem i tilhøvet mellom dei to NATO-allierte landa Tyrkia og USA. Regjeringa til president Donald Trump har innført sanksjonar mot fleire tyrkiske ministrar og auka tollbarrierane mellom landa.

Regjeringa i Tyrkia ha svart med same mynt. Sanksjonane har likevel bidrege til å forverra dei store problema i tyrkisk økonomi.

Brunson blei arrestert hausten 2016 og skulda for å ha hatt kontakt med den forbodne kurdiske organisasjonen PKK og Gülen-røsla. Begge er stempelet som terrororganisasjonar i Tyrkia.

(©NPK)