Arbeidsløysa held seg framleis låg i USA

Det amerikanske arbeidsdepartementet opplyste fredag at arbeidsløysa i landet er på låge 3,7 prosent i november. Nivået er det lågaste på nesten 50 år.
utenriks

For tredje månad på rad har arbeidsløysa halde seg stabil på det låge nivået.

Sentralbanken har foreslått å senke rentenivået neste år, men den sterke lønnsveksten i november og låge arbeidsløysa kan legge til rette for å fortsetje å stramme inn økonomien.

Med ei rente som i dag vil arbeidsløysa truleg halde fram å falle og nå tre prosent innan utgangen av neste år.

Det vart skapt 155.000 arbeidsplassar i november, noko som er ein nedgang frå dei siste månadene. Resultatet er svakare enn dei 189.000 arbeidsplassane som var forventa, men trass i nedgangen kan det sjå ut til at økonomien i USA veks i eit solid tempo, sjølv om det har vore store svingingar på aksjemarknaden.

Den gjennomsnittlege timelønna auka med 3,1 prosent frå november i fjor, mens bustadmarknaden har snubla i år på grunn av høgare bustadrenter. Talet på selde bustader har falle med 5,4 prosent frå i fjor, den største årlege nedgangen på meir enn fire år.

(©NPK)