Meldingar om Opec-avtale – oljeprisen stig over 5 prosent

Oljeprisen og Oslo Børs stig kraftig etter meldingar i fleire medium om at Opec og andre land har vorte einige om kutt i oljeproduksjonen.
utenriks

Fredag ettermiddag hadde oljeprisen stige over 5 prosent. Òg hovudindeksen på Oslo Børs gjorde eit solid hopp.

Årsaka er truleg meldingar i fleire medium om at Opec, Russland og andre land har vorte einige om kutt i oljeproduksjonen. Landa sat fredag i forhandlingar om moglege produksjonskutt i Wien.

Dagens Næringsliv siterer nyheitsbyrået Bloomberg, som melder at landa har vorte einige om eit samla produksjonskutt på 1,2 millionar fat per dag. Det er meir enn Saudi-Arabia i forkant antyda ville vere nødvendig.

Opplysningane er så langt ikkje offisielt stadfesta.

(©NPK)