Over halvparten av befolkninga i verda er «online»

For første gong er over halvparten av befolkninga i verda, nærare avgjort 3,9 milliardar menneske, på internett, ifølgje FNs internasjonale teleunion (ITU).
utenriks

FN-organisasjonen opplyste fredag at innan utgangen av 2018 vil 51,2 prosent av befolkninga over heile verda bruke internett. Det er ifølgje ITU-sjef Houlin Zhou ein milepæl for internettbruk.

– Det representerer eit viktig steg mot eit meir inkluderande og globalt informasjonssamfunn, sa han.

Han la til at det framleis er altfor mange menneske rundt om i verda som ventar på å hauste fruktene av den digitale økonomien.

Ifølgje ein rapport frå ITU har det rikaste landet i verda sakte, men sikkert auka internettbruken sin. I 2005 var cirka 51 prosent av befolkninga på internett, no har internettbruken blant befolkninga auka til om lag 80 prosent.

Auken har likevel vore langt meir drastisk i utviklingsland, der nesten 50 prosent no er pålogga mot berre 7,7 prosent for 13 år sidan.

Det er Afrika som har opplevd den sterkaste auken, med ti gonger så mange internettbrukarar i 2018 som i 2005.

Rapporten viste samtidig at nesten heile befolkninga i verda bur innanfor rekkevidde av mobilnett, og at 90 prosent får tilgang til internett via eit 3G-nettverk.

(©NPK)