Tusenvis av flyktningar ramma av flaum

Tusenvis av syriske flyktningar er hardt ramma av uvêret som har herja i Libanon den siste veka. I fleire leirar er det flaum etter mykje regn og snø.
utenriks

Flaumane har ført med seg store materielle skadar.

– Eg mista alt, seier Umm Fawaz, som har fått eigedelane sine øydelagde etter at vatnet på staden har stige til det når ho til knea.

Ho seier til nyheitsbyrået AP at ho har måtta sove fem netter på ein stol på grunn av vassmengdene.

FNs høgkommissær for flyktningar seier at 361 leirar, som husar til saman 11.000 syrarar, er ramma av stormen. Då han enda onsdag hadde han gjort stor skade på bustader og bilar.

Fleire fjellvegar vart stengde, og stormen førte òg til fleire straumbrot.

Mat til spille

Alaa Shehadeh, som bur i leiren i Bar Elias saman med kona og barnet sitt, fekk øydelagt mat, teppe og madrassar då leiren flauma over.

– Berre Guds nåde kan redde oss, seier han.

Kona og barna rømde til ein hall i nærleiken under stormen. Det bur om lag 420 flyktningar i leiren, av dei er 100 barn.

I andre nærliggjande busetjingar steig vatnet ein halv meter, og bebuarane brukar treplater som båtar for å komme seg rundt.

Torsdag byrja frivillige arbeidet med å pumpe ut vatn frå flyktningleirane. Dei delte òg ut gummistøvlar, teppe og vinterklede til dei trengande.

Redd Barna er bekymra

Hjelpeorganisasjonen Redd Barna er bekymra for forholda barna må leve under etter stormens herjingar.

– Hjelpearbeidarar seier at forholda er forferdelege og farlege for dei tusenvis av barna som bur i skrøpelege telt og halvferdige bygningar utan vindauge eller dører, seier organisasjonen.

I tillegg blir det meir sjukdom i leirane.

Kampar i Idlib

Situasjonen blir gjort vanskelegare av at det dei siste ti dagane har vore nye samanstøyt i Idlib-området mellom al-Qaida-tilknytte Hayat Tahrir al-Sham (HTS) og andre opprørsgrupper.

Det har gjort det vanskeleg å distribuere telt og pledd til familiar som ikkje har ly frå kulda.

Nesten halvparten av dei tre millionane som bur i Idlib-provinsen, har måtta flykte minst éin gong som følgje av samanstøyt i området.(©NPK)