Israel angrip mål på Gazastripa

Israelske kampfly angreip mål på Gazastripa måndag, omtrent samtidig som Israels statsminister Benjamin Netanyahu møtte Donald Trump i Det kvite hus.
utenriks

Vitne og tryggingskjelder på Gazastripa seier til nyheitsbyrået AFP at det så langt er gjennomført minst fem angrep i og rundt Gaza by. I tillegg skal eit område sør i det palestinske området ha vorte ramma.

Så langt er det uklart om nokon har vorte skadde eller drepne.

Angrepa vart sett i verk etter at ein rakett skoten frå Gazastripa trefte eit hus utanfor Tel Aviv måndag morgon. Her vart sju personar vart såra.

Før dette igjen skal fleire Hamas-mål ha vorte angripne av israelske fly og stridsvogner søndag kveld og natt til måndag.

– Kraftfullt svar

Omtrent samtidig som nye israelske flyangrep vart sett i verk, var Israels statsminister Benjamin Netanyahu i møte med USAs president Donald Trump i Det kvite hus.

– I denne augneblinken svarar Israel kraftfullt på denne overlagde aggresjonen, sa Netanyahu.

Han har forkorta besøket sitt i USA etter rakettangrepet mot Israel, som han beskriv som kriminelt.

Ingen har tatt på seg ansvaret for rakettangrepet måndag morgon, men Israel skuldar Hamas for å stå bak og har sendt fleire soldatar mot grensa til Gazastripa.

Uroa på Gazastripa kjem berre veker før det skal haldast val i Israel. Netanyahu står midt oppe i ein valkamp der han møter uventa sterk motstand.

Golanhøgdene

I samband med at Netanyahu møtte Trump i Det kvite hus måndag, underteikna Trump ei erklæring om at USA anerkjenner Golanhøgdene som ein del av Israel.

– Dette var på høg tid å gjere. Det skulle ha vorte gjort for fleire tiår sidan, sa Trump.

Tidlegare denne månaden varsla Trump at USAs syn på Golanhøgdene ville bli endra. På Twitter skreiv presidenten mellom anna at Golanhøgdene er kritisk strategisk og sikkerheitsmessig viktig for staten Israel.

Tidlegare har FNs tryggingsråd, med støtte frå USA, slått fast at Golanhøgdene er okkupert av Israel i strid med folkeretten.

Syria reagerer

Golanhøgdene er eit 1.2000 kvadratkilometer stort høgdedrag sørvest i Syria, men store delar av området vart okkupert av Israel i 1967. Israel har etablert rundt 30 busetjingar i det okkuperte området.

Regimet i Syria reagerer sterkt på Trumps avgjerd om å godta at området blir kontrollert av Israel.

– Det er eit openbert angrep på Syrias suverenitet og territoriale integritet, seier ei kjelde i det syriske utanriksdepartementet i ei fråsegn ifølgje nyheitsbyrået SANA.

Samtidig har Russland i kjølvatnet av USAs anerkjenning åtvara mot ei ny bølgje av uro i Midtausten.