Israelske forskarar hevdar å ha laga hjarte med 3D-skrivar

Teknologien med å skrive ut kunstige organ er i rask utvikling. No seier israelske forskarar at dei har laga det første hjartet i verda av menneskeleg vev med 3D-skrivar.
utenriks

– Det er første gong at nokon har skrive ut eit heilt hjarte med celler, blodkar og ventriklar, seier professor Tal Dvir ved universitetet i Tel Aviv.

Han har leidd forskinga som vart presentert under ein pressekonferanse måndag.

Celler har vorte brukte til 3D-utskrifter tidlegare, men ifølgje dei israelske forskarane er det første gong at nokon har lykkast i å skrive ut eit hjarte framstilt av menneskeleg vev.

Miniatyrhjarte

Dei israelske forskarane har brukt feittvevet som «skrivarblekk». Dersom ein lykkast med å transplantere kunstige 3D-hjarter til menneske, må vevet til pasienten nyttast for å unngå organutstøyting, presiserte forskarane under pressekonferansen i Tel Aviv.

Der fekk dei frammøtte demonstrert den omtrent tre timar lange utskriftsprosessen. Som resulterte i eit kunstig hjarte på storleik med hjartet til eit embryo, eller ein kanin.

– Men menneskehjarte kan framstillast med den same teknologien, seier professor Tal Dvir.

Ifølgje professoren er det neste trinnet å lære cellene å pumpe. Dei kunstige hjartekammera er no i stand til å trekke seg saman og kvile, men det står att eit arbeid med å få mekanismane til å fungere saman.

Håper på gjennombrot

Når det kunstige hjartet er i stand til å pumpe blod, vil forskarane transplantere hjartet inn i små dyr som rotter og kaninar.

Professor Tal Dvir anslår at dei vil vere i stand til å utføre dyretransplantasjon innan eitt år.

– Om ti år vil det kanskje vere organutskrifter i store sjukehus verda over. Då vil dette vere rein prosedyre, seier Dvir.

Hjartet er eitt av dei meste utfordrande organa å skrive ut, og ifølgje forskaren er det meir sannsynleg at sjukehusa vil starte kunstig framstilling av enklare organ.

(©NPK)