Slik skal terrorinnhaldet stoppast

Frankrike og New Zealand har fått med seg Facebook, Google og Twitter på ein lovnad om felles kamp mot spreiing av terrorinnhald på nettet.
utenriks

Oppropet kjem i kjølvatnet av terroren i Christchurch på New Zealand, der gjerningsmannen brukte Facebook Live til å sende video direkte medan angrepet gjekk føre seg. 51 menneske vart drepne.

Frankrikes president Emmanuel Macron og New Zealands statsminister Jacinda Ardern har fått med seg ei rekke land og teknologiselskap på erklæringa, som vart underteikna i Paris onsdag ettermiddag.

Også statsminister Erna Solberg (H) var blant deltakarane.

I erklæringa lovar teknologiselskapa mellom anna:

* å gjennomføre konkrete tiltak for å hindre opplasting av terrorinnhald og valdeleg ekstremistisk innhald, for å hindre at slikt innhald blir spreidd i sosiale medium og gjennom delingstenester, og for å sørge for at innhald som er lasta opp, blir fjerna «umiddelbart og permanent»

* å stenge kontoar når det er nødvendig

* å tilby effektive ankemoglegheiter for dei som ønsker å utfordre avgjerder om å fjerne innhald

* umiddelbart å gjennomføre effektive tiltak for å redusere risikoen for at terrorinnhald blir spreidd gjennom direktesendingar

* å oppdatere algoritmane til nettstadene for å hindre at brukar blir styrte mot terrorinnhald, eller at algoritmane fører til forsterka spreiing av innhaldet

I tillegg blir det lova felles innsats for utvikling av ny teknologi som kan identifisere terrorinnhald automatisk.

(©NPK)