Bistandsadvokatane meiner Marokko må betale erstatning til familiane til offera

Marokko må betale erstatning til familiane til kvinnene som vart drepne i Atlasfjella før jul, meiner bistandsadvokaten til familien til den danske kvinna.
utenriks

Bistandsadvokatane meiner staten Marokko må haldast medansvarleg for terrorhandlingane i Atlasfjella, skriv Stavanger Aftenblad.

– Hadde styresmaktene gjort jobben sin ville desse barbariske handlingane aldri skjedd. Styresmaktene har ansvaret for tryggleiken i Marokko. I denne saka svikta det totalt, seier bistandsadvokat Raji Lhoucine til avisa.

– Eg seier naturlegvis ikkje at Marokko har gjort noko kriminelt. Tre personar har allereie erkjent straffskuld for dobbeltdrapet. Det eg seier er at styresmaktene ikkje har gjort jobben sin. Dette igjen har gjort det mogleg for dei tiltalte å utføra drapet, seier bistandsadvokaten.

Rettssaka mot dei 24 mennene som er tiltalt i samband med drapet på Maren Ueland frå Bryne og den danske studievenninna hennar, Louisa Vesterager Jespersen, vart sett på nytt torsdag etter ein to veker lang pause. Men same dagen vart rettssaka i tingretten i byen Salé like utanfor hovudstaden Rabat utsett i nye to veker – til 30. mai.

(©NPK)