Hongkong utset høyring av ny lov etter demonstrasjonar

Tusenvis demonstrerte onsdag i Hongkong i protest mot lova som gjer mogleg utlevering til Kina. Den politiske leiinga utset no den planlagde høyringa.
utenriks

Allereie tidleg onsdag morgon stod trafikken fast på hovudfartsårene, og i sentrum var det kaos i gatene. Demonstrantane hadde som varsla omringa lokala til den lovgivande forsamlinga, der forslaget om den omstridde lovendringa skulle behandlast onsdag. Forsamlinga inne i bygningen blir dominert av Kina-vennlege medlemmer.

Klokka 8 lokal tid hadde fleire tusen demonstrantar fylt og blokkert hovudvegane framfor lokala der den andre høyringa av lovforslaget skulle i gang.

Så kom meldinga om at høyringa av den kontroversielle lovendringa er utsett. Den lovgivande forsamlinga kunngjorde berre at høyringa vil bli halden ein annan dag, ikkje kva dato som er aktuell.

Lovendringa gjer det mogleg å utlevere mistenkte i straffesaker til i Kina. Mange har ytra bekymring for at endringa i praksis vil bety å opne for å utlevere politiske aktivistar og sende Beijings meiningsmotstandarar i hendene på eit lukka kinesisk rettsvesen.

Fleire tusen demonstrantar blokkerte òg Lung Wo Road, hovudfartsåra frå aust til vest, som passerer kontora til Hongkongs leiar Carrie Lam. Hundrevis av politimannskap prøvde å halde unna fleire demonstrantar med åtvaringar. Lam står ikkje høgt i kurs hos opposisjonen etter at ho i fleire dagar på rad har avfeia alle krav om å trekke lovendringa. Over ein million demonstrerte mot forslaget søndag.


(©NPK)