Mexico avviser nye amerikanske asyl-restriksjonar

Mexico avviser dei nye restriksjonane på asyl som USAs president Donald Trump ønsker å innføre mot asylsøkarar frå Mellom-Amerika.
utenriks

Utanriksminister Marcelo Ebrard sa måndag at Mexico ikkje ønsker å bli ein stad der asylsøkarar som blir avvist av USA, blir dumpa. Han la til at Mexico samtidig vil respektere dei internasjonale forpliktingane sine og ikkje returnere asylsøkarar til farlege område.

Trump-administrasjonen kunngjorde måndag tiltak som vil gjere at dei fleste mellomamerikanarar kan nektast asyl dersom dei kjem til USA via Mexico.

Ifølgje den nye forskrifta har asylsøkarar som har reist gjennom eit anna land på veg frå heimlandet til USA, ikkje rett på asyl ved den sørlege grensa. Forskrifta er venta å tre i kraft tysdag og gjeld òg barn som kryssar grensa til USA åleine.

Tiltaket rettar seg først og fremst mot migrantar frå Guatemala, Honduras og El Salvador som flyktar frå brutale gjengar og djup fattigdom i heimlanda sine.

– Mexico er ikkje samd i tiltak som avgrensar retten til asyl eller flyktningstatus for dei som fryktar for livet sitt i heimlandet, seier Ebrard.

Han seier at Mexico vil halde fram å respektere FNs prinsipp om at ingen skal returnerast til område der livet eller fridommen deira blir trua.

Mexico kunngjorde sitt svar på USAs nye tiltak samtidig som Guatemalas høgsterett stoppa president Jimmy Morales frå å underteikne ein avtale med USA som ville ha fastslått at Guatemala er eit trygt land. Ei slik avgjerd ville gjort at Guatemala måtte gi asyl til alle asylsøkarar som kjem inn i landet på veg til USA.

(©NPK)