Stadig fleire migrantar kryssar Middelhavet mot Spania

Spania er mål for stadig fleire migrantar som kryssar Middelhavet frå Nord-Afrika, viser ferske tal frå EUs grensestyrke Frontex.
utenriks

I juli auka talet på migrantar som vel denne ruta med 22 prosent. Migrantane vel stadig oftare bort Italia etter at regjeringa fleire gonger har nekta redningsbåtar å legge til land.

Italia krev at andre EU-land forpliktar seg til å imot migrantane om bord før nye skip får løyve til å sleppe i land migrantar på italiensk jord.

Frontex har registrert at det i juli kom 1.100 personar frå Nord-Afrika i «korridoren» som går over Middelhavet mot det vestlege Europa. Dette er nokre færre enn i juni. I dei første sju månadene har det kome 4.900 personar langs denne ruta, så vidt over ein firedel av talet i same periode i 2018.

Den mest trafikkerte ruta går over det austlege Middelhavet via Hellas. Her vart registrert 5.800 personar i juli åleine og vel 28.000 sidan starten på året.

Sjølv om det er registrert 6 prosent færre som har reist inn i Hellas over land, er det ein 25 prosent auke i talet på migrantar som tar seg over til dei greske øyane.

Alt i alt vart det registrert vel 54.000 ulovlege grensepasseringar i dei første sju månadene av 2019.

(©NPK)