California innfører nye reglar for Lyft og Uber

Den amerikanske delstaten California har vedtatt ei lov som krev at Uber, Lyft og andre selskap i app-økonomien gir sjåførane sine kontraktar som tilsette.
utenriks

Lova vart vedtatt med 29 mot 11 stemmer i senatet i delstaten og blir vidare sendt til delstatsforsamlinga for behandling. Vedtak er der venta å bli ein formalitet, skriv New York Times.

Lova skal tre i kraft 1. januar. Frå då av må personar som utfører arbeid for app-baserte selskap, blant dei Uber-sjåførar, bli behandla som tilsette og ikkje lenger kontraktørar.

I California vil lova omfatte minst 1 million personar. Mange av dei manglar i dag minstelønn og arbeidsløyseforsikring. Med lova kan eksempelvis sjåførar, sykkelbod, hundepassarar og heimereparatørar få status som tilsette.

Ein samanslutning av arbeidarar prøver å få støtte til ei tilsvarande lov i delstaten New York. Delstatane Washington og Oregon har frå før liknande lover.

Transportselskap som Uber og Lyft, og andre app-baserte tenester, har åtvara om at forretningsmodellen kan bli øydelagt ved å anerkjenne sjåførar som tilsette. Selskapa hadde derfor prøvd å forhandle seg fram til unntak frå lova.

Uber og Lyft har åtvara om at dei må innføre arbeidstid for sjåførane sine. Det vil redusere evna sjåførane har til å jobbe når og kvar dei ønsker, meiner dei.

Ekspertar meiner det ikkje er noko i lova som gjer at arbeidarane må jobbe på skift. Uber og Lyft har fullt lov til framleis å la sjåførar bestemme sjølv når dei vil jobbe, påpeikar dei.

Uber har ikkje kommentert saka. Lyft kallar lova ein skuffelse.

(©NPK)