Brennande regnskog røyklegg byar i Indonesia

Store brannar i regnskogen i Indonesia røyklegg område og fører til utslepp av CO2. Som i Brasil er årets brannar i Indonesia unormalt store.
utenriks

– Eg ber om at regnet må komme no så denne røyken snart forsvinn, seier 57 år gamle Rahmad til nyheitsbyrået AFP i byen Pekanbaru.

– Det har vore skikkeleg ille den siste månaden. Eg kan ikkje puste viss eg ikkje bruker maske. Nokon av naboane mine har vorte ordentleg sjuke, fortel han.

Rahmad deltok fredag i ei felles bønn om regn saman med rundt tusen andre menneske i provinshovudstaden Pekanbaru på øya Sumatra. Tjukk, sur røyk omringa kvitkledde muslimske menn, mange med ansiktsmasker, som bad om at himmelens slusar snart må opne seg.

– Dei verste sidan 2015

Røyken stammar frå brannar i regnskogen som ofte er tent på av bønder som vil rydde nytt land.

At det blir starta skogbrannar, er ikkje unormalt i Indonesia. Men årets brannar er meir omfattande enn dei pleier å vere – slik dei òg er i Brasil, kor store brannar i Amazonas har fått mykje internasjonal merksemd.

– Brannane i Indonesia no er heilt sikkert dei verste sidan 2015, seier Øyvind Eggen, leiar for organisasjonen Regnskogfondet, til NTB.

2015 var eit katastrofeår for regnskogane i Indonesia. Enorme brannar raserte store skogsområde. Klimautsleppa frå brannane skal på det verste ha vore like store som dei daglege utsleppa frå all bruk av fossilt brensel og annan økonomisk aktivitet i USA.

Har tatt grep

I år er likevel brannane i Indonesia betydeleg mindre enn brannane i Amazonas.

– Det må sjåast i lys av at det er mykje meir skog i Brasil. Sett i forhold til storleiken til skogen har ein større del vorte øydelagt i Indonesia dei siste åra, seier Eggen.

Men regjeringa i Indonesia har prøvd å ta politiske grep for å bremse avskoginga og hindre skogbrannar. Dette står i kontrast til situasjonen i Brasil, der den omstridde presidenten Jair Bolsonaro viser stor motvilje mot tiltak for å hindre avskoging i Amazonas.

Ifølgje indonesiske styresmakter vart rundt 328.000 hektar skog øydelagt av brann mellom januar og august. Tørke bidrar til at brannane er uvanleg omfattande i år, og ifølgje Eggen er tørken mest sannsynleg knytt til klimaendringane.

Mange av brannane blir starta for å rydde land til nye palmeolje-plantasjar. Mykje av palmeolja blir brukt til biodrivstoff, som blir eksportert til ei lang rekke land – blant dei Noreg.
(©NPK)