Bulgaria meiner dei har avslørt liga som kjøpte og selde nyrer

Bulgarske styresmakter seier dei har avslørt ein organisert kriminell gjeng som blir skulda for å ha fått personar til å selje nyrene sine.
utenriks

Tre menn og ei kvinne er sikta for å ha rekruttert donorar og for å ha kopla dei til personar som hadde behov for nyretransplantasjon, opplyste leiaren for påtalemakta Dimitar Petrov fredag.

Transplantasjonane vart gjort på eit sjukehus i nabolandet Tyrkia med forfalska papir der det var oppført at donorane og mottakarane var i familie med kvarandre.

Minst fem personar har ifølgje påtalemakta mottatt transplantasjonar sidan februar 2019, medan to andre pasientar og tre potensielle donorar venta på operasjonar.

Pasientane betalte mellom 50.000 og 100.000 euro for transplantasjonen, det vil seie mellom ein halv million og bortimot éin million norske kroner.

Donorane, som for det meste var gjeldstyngde menneske utan arbeid, fekk mellom 5.000 og 7.000 euro etter operasjonen – tilsvarande 50.000 til 70.000 kroner.

I Bulgaria har det så langt berre vorte gjennomført 22 offisielle nyretransplantasjonar hittil i år, medan 1.028 menneske står på venteliste, ifølgje tal frå helsedepartementet i landet.

(©NPK)