Sivile skal ha vorte drepne under Tyrkias bombing i Nord-Syria

Kurdarane i det nordlege Syria seier at to sivile er drepne under dei tyrkiske flyangrepa mot ei rekke mål i grenseområdet.
utenriks

President Recep Tayyip Erdogan opplyste onsdag at tyrkiske styrkar har starta den lenge varsla militæroffensiven mot den kurdiske militsen nord i nabolandet Syria.

Den syriske opprørsalliansen SDF, som i hovudsak består av kurdiske grupper, seier onsdag kveld at to sivile har vorte drepne og at fleire er skadde i fleire angrepsområde. Det sivile og militære koordineringssenteret til SDF seier at 25 tyrkiske kampfly var med i den første fasen av offensiven mot i alt 16 mål i det utstrekte grenseområdet.

Erdogan sa at formålet med offensiven er å øydelegge det han kalla terrorkorridoren som det er gjort forsøk på å opprette langs den sørlege grensa mot Tyrkia, og å skape fred i regionen.

Angrepa skal ha konsentrert seg om områda Ras al-Ayn, Tell Abyad, Qamishli og Ain Issa. Journalistar og andre augnevitne fortalde om fly i lufta og eksplosjonar på syrisk side.

CNN Turks journalist i området fortel at det stig røyk opp frå fleire bygningar i Ras al-Ayn, som blir kontrollert av den kurdiske YPG-militsen. Tapet av sivile liv skal ha skjedd i nettopp denne byen.

Protestar

Offensiven har utløyst protestar frå ei rekke land og organisasjonar. FN har varsla krisemøte i Tryggingsrådet. Leiaren i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, krev at Tyrkia stansar offensiven.

Juncker seier at EU ikkje vil bidra med pengar til opprettinga av noka form for såkalla trygg sone i dette området.

– Eg ber innstendig Tyrkia og andre aktørar om å tenke seg om og stanse alle operasjonar som er i gang, sa Juncker i ein tale i EU-parlamentet.

Den franske regjeringa seier at dei saman med Tyskland og Storbritannia arbeider med ei felles fråsegn «som kjem til å vere ekstremt tydeleg» om at dei fordømmer offensiven i Syria på det sterkaste.

Det tyrkiske forsvarsdepartementet opplyser at USA, Russland og EU vart informerte om angrepa vel to timar før dei starta. Det gjaldt òg Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Åtvaring

Erdogan sjølv ringde til president Vladimir Putin for å orientere om planane sine. I ei fråsegn frå Kreml heiter det at Putin bad Erdogan tenke seg om to gonger så han ikkje starta noko som ville skade arbeidet med å løyse krisa i Syria.

Tyrkia skuldar YPG for å vere ein arm av den kurdiske PKK-geriljaen, og det er kjent at ei stor mengde PKK-soldatar har kjempa saman med militsen i Syria. Tyrkia har både PKK og YPG på terrorlista si.

Erdogan har tidlegare kunngjort at Tyrkia aktar å opprette ei såkalla trygg sone langs grensa, der den kurdiske militsen ikkje får tilgang og dei syriske flyktningane som i dag er i Tyrkia, skal busetjast.

Menneskelege skjold

Både på tyrkisk og syrisk side har det dei siste dagane vore styrkeoppbygging, og den kurdiske administrasjonen i det nordlege og austlege Syria kunngjorde onsdag generell mobilisering.

SDF kom samtidig med ei klar oppmoding til lokalbefolkninga i området.

– Sivile må komme til grensa, gjere si moralske plikt og yte motstand, var bodskapen.

Ifølgje Berivan Xhaled, som er nestleiar i den kurdiske administrasjonen i Ain Issa, har mange innbyggarar i området alt følgd oppmodinga og etablert ein protestleir éin kilometer frå grensa. Der skal dei fungere som menneskelege skjold mot tyrkiske styrkar.

På tyrkisk side har det òg vore mobilisering dei siste dagane, og ifølgje det statlege tyrkiske nyheitsbyrået Anadolu kom onsdag ein kolonne med rundt 100 militære køyretøy til Akcakale-distriktet, berre seks kilometer frå den syriske grensebyen Tell Abyad.