Grashopper truar matforsyninga i Aust-Afrika

Aust-Afrika fløymer over av grashopper. Blomstringa er den verste på 25 år og truar mattryggleiken i nokre av det mest sårbare landa i verda.
utenriks

Nordaust i Kenya vart det denne veka meldt om ein grashoppesverm som var 60 kilometer lang og 40 kilometer brei, ifølgje Intergovernmental Authority on Development (IGAD), som jobbar for å fremme utvikling i landa i Nordaust-Afrika og på Afrikas horn.

Organisasjonen kallar auken i grashoppebestanden for ei ekstremt farleg utvikling.

Flaum

– Ein typisk sverm med ørkengrashopper kan innehalde opptil 150 millionar insekt per kvadratkilometer. Han migrerer med vinden og kan flytte seg 100–150 kilometer om dagen. Ein gjennomsnittleg sverm kan dagleg øydelegge avlingar som kunne ha metta 2.500 menneske, uttalar dei.

Uvanlege klimaforhold får ein del av skulda for utviklinga. Delar av regionen har vore utsett for uvanleg kraftig flaum dei siste vekene, noko som får følgje for grashoppebestanden. Svermane kan halde fram heilt fram til juni, ifølgje IGAD.

Ørkengrashopper blir rekna som den mest skadelege av grashoppeartane og har vore ein trussel mot jordbruksproduksjonen i Afrika i hundreår, med meir eller mindre jamlege blomstringar.

Sprayar

I tillegg til Kenya, er òg Somalia, Etiopia, Sudan, Djibouti og Eritrea ramma, og Sør-Sudan og Uganda blir rekna for å vere i faresona.

Utbrotet forverrar ein allereie dårleg mattryggingssituasjon i regionen, åtvarar FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

For å førebyggje og kontrollere utbrot, må styresmaktene analysere satellittbilde, skaffe insektmiddel og spraye svermane frå lufta. I Etiopia opplyser styresmaktene at dei har tatt i bruk fire fly for hjelpe til med å kjempe mot grashoppeinvasjonen.(©NPK)