Pompeo seier han vil granske mogleg overvaking av USAs Ukraina-ambassadør

USAs utanriksminister Mike Pompeo lovar å granske om USAs Ukraina-ambassadør vart overvakt av støttespelarane til presidenten, men seier han trur det ikkje det
utenriks

Utanriksministeren har i fleire dagar ikkje svart på oppfordringar om å kommentere meldingane, men har ikkje sagt noko før fredag.

Saka vart kjent då demokratane i Representanthuset tidlegare i veka offentleggjorde ei stor mengde dokument knytt til riksrettssaka mot president Donald Trump.

Der blir mellom anna gitt att tekstmeldingar sendt mellom Trumps allierte i Ukraina, som kan tolkast som om USAs Ukraina-ambassadør Marie Yovanovitch vart overvakt. I meldingane blir mellom anna diskuterte moglegheiter for å få henne vekk. Yovanovitch vart brått fjerna frå stillinga i mai.

I to intervju med konservative amerikanske medium seier Pompeo, som var Yovanovitchs sjef, at han ikkje har høyrt noko om mogleg overvaking tidlegare.

– Vi vil gjere alt vi treng for å evaluere om det var noko som skjedde der. Eg mistenker at mykje av det som er rapportert, til slutt vil vise seg å vere feil, men det er ansvaret mitt som utanriksminister å sikre at vi evaluerer og etterforskar, seier Pompeo.

Politiet i Ukraina har starta etterforsking av den moglege overvakinga av ambassadøren. Innanriksdepartementet seier dei ikkje vil blande seg inn i intern, amerikansk politikk.

– Men dei publiserte beskjedane inneheld opplysningar om moglege brot på ukrainske lover, heiter det i ei pressemelding frå departementet.

(©NPK)