Utbreidd koronasmitte på danske pleieheimar

I minst 35 danske kommunar er det påvist koronasmitte på eitt eller fleire pleieheimar for eldre.
utenriks

DR Nyhedar har kartlagt situasjonen i alle dei 98 danske kommunane og fann smittespreiing på pleieheimar og aldersbustader i meir enn 35.

I København er elleve eldre som var under omsorg til kommunen, døde etter å ha fått påvist smitte, og i Frederiksberg er seks døde.

I Brønderslev er seks bebuarar og ni tilsette på den same pleieheimen smitta.

(©NPK)