Argentina forlengjer gjeldsforhandlingar

Argentina har forlengt gjeldsforhandlingane med internasjonale långivarar med ti dagar, noko som kan tyde på at landet og kreditorane nærmar seg ein avtale.
utenriks

Forhandlingane skal no gå føre seg fram til 2. juni, opplyser det argentinske økonomidepartementet.

Det er ikkje klart om det vil komme fleire forlengingar.

Forhandlingane skulle ha vore avslutta innan 8. mai, men vart i første omgang forlengt til fredag. Då er det forfall på ei innbetaling på 200 millionar dollar.

Viss ikkje krava om gjeldsinnbetaling blir lempa på, vil landet måtte erklære seg betalingsudyktig, noko som i praksis betyr konkurs. I så tilfelle vil det vere andre gong i dette hundreåret og niande gong i landets historie at dette skjer.

Førre gong Argentina lét vere å betene eit lån, førte det til ein smertefull sosial og økonomisk krise. Det skjedde i 2001 då landet ikkje greidde å betale eit krav på 100 milliardar dollar.

(©NPK)