Stor studie: Malariamedisin har ingen effekt på koronaviruset – aukar dødsrisikoen

Ein studie med nesten 100.000 koronasmitta pasientar viser at malariamedisinane hydroksyklorokin og klorokin er utan effekt på viruset. Men dødsrisikoen aukar.
utenriks

Utsegner frå fleire kjende skikkelsar, blant dei president Donald Trump, har bidrege til mykje omtale av legemidla. Enkelte regjeringar har kjøpt opp store parti av medisinane i håp om at dei kan hjelpe mot koronaviruset.

Men ei stor undersøking som fredag vart publisert i forskingstidsskriftet The Lancet, tyder på at dette ikkje er tilfelle.

– Behandling med klorokin eller hydroksyklorokin hjelper ikkje pasientar med covid-19, seier hovudforfattaren Mandeep Mehra, som leiar ein hjarteklinikk i Boston.

– I staden tyder funna på at det er forbunde med auka risiko for alvorlege hjarteproblem og auka dødsrisiko, seier han.

(©NPK)