Fire EU-land lanserer alternativ atterreisingsplan

Austerrike, Sverige, Danmark og Nederland har lagt fram eit motforslag til det fransk-tyske initiativet til ein atterreisingsplan for EU etter koronakrisa.
utenriks

Landa, som ofte tek til orde for å vere varsame med pengebruken, foreslår eit unikt krisefond for å styrkje EU-økonomien.

Eit særleg viktig punkt er at denne nødhjelpa skal avgrensast til ein toårsperiode, heiter det i ei fråsegn frå regjeringa i Austerrike laurdag.

I forslaget, som allereie har vorte lufta fleire gonger, gjer dei fire landa det klart at dei ikkje vil gå med på å opprette fellesgjeld og auke EU-budsjettet.

Den tyske kanslaren Angela Merkel og den franske presidenten Emmanuel Macron la nyleg fram ei skisse til ein atterreisingsplan verd 500 milliardar euro etter krisa forårsaka av koronapandemien.

Planen er at pengane skal skaffast til vegar av EU-kommisjonen som lån i kapitalmarknaden og distribuerast som tilskot via EU-budsjettet.

(©NPK)