Forskarar: Nytt virus funne i Kina

Eit nytt influensavirus med pandemipotensial er funne i Kina, opplyser kinesiske forskarar
utenriks

Ifølgje forskarane er viruset funne hos griser, men kan smitte menneske, skriv BBC.

Forskarane er bekymra for at viruset kan mutere, noko som vil gjere det lettare å spreie seg frå ein person til person.

Viruset skal ha alle eigenskapane til eit virus som kan spreie seg til menneske og må bli nøye overvaka. Og sidan det er nytt, er det ikkje sannsynleg at menneske er immune mot det.

Verda hadde sin førebels siste influensapandemi med svineinfluensa i 2009. Det vart mindre dødeleg enn først frykta, i stor grad fordi mange eldre menneske hadde noko immunitet mot det, truleg fordi det likna andre influensavirus som hadde sirkulert tidlegare.

Svineinfluensaen er no dekt av den årlege influensavaksinen, slik at folk er verna. Det nye influensaviruset som er funne i Kina, liknar svineinfluensaen, men har nokre forskjellar.

(©NPK)