Redningspakken for SAS er klar

SAS blir sikra ein redningspakke på 14,25 milliardar svenske kroner etter at mellom anna Sverige og Danmark har stilt seg bak finansieringsplanen til selskapet.
utenriks

Sverige og Danmark går inn med store beløp gjennom avtalen, medan Noreg berre har forplikta seg til å betale 500 millionar svenske kroner for å halde oppe ein viss kapasitet på innanlandsflygingane.

Finansieringsplanen blir òg støtta av Knut og Alice Wallenbergs stiftelse, som er ein av dei største eigarane i selskapet saman med Sverige og Danmark, skriv flyselskapet i ei børsmelding tysdag morgon.

SAS' eigenkapital skal styrkjast med 14,25 milliardar svenske kroner.

Av dette skal det hentast inn 12 milliardar svenske kroner i eigenkapital gjennom ulike emisjonar og andre tiltak.

I tillegg skal det gjerast kostnadseffektiviserande tiltak for fire milliardar svenske kroner.

Leiinga i selskapet vil presentere redningsplanen på ein presentasjon klokka 11 tysdag formiddag.