Tyskland kriminaliserer «upskirting»

I Tyskland blir det no straffbart å stikke mobilkamera opp under skjørtet på personar og ta bilete av underlivet deira, såkalla «upskirting».
utenriks

Tyske folkevalde har stemt for ei lovendring som også kriminaliserer bilete og videoar av personar som har mista livet i ulykker, og som er tekne utan løyve.

Lova vart fredag vedteken av nasjonalforsamlinga i Berlin, og lovbrot kan no straffast med ei bot eller fengsel i opptil to år. I fjor kom eit liknande forbod på plass i England og Wales.

I lova blir det referert til personar som med overlegg tek eit uautorisert bilete av ein intim del av eit anna menneske ved å fotografere eller filme under kleda deira, såkalla «upskirting». Forbodet gjeld òg fotografering og distribusjon av uautoriserte bilete som viser ein død person på ein svært krenkjande måte.

Tidlegare har det berre vore straffbart å ta obskøne bilete av levande offer for ulykker.

(©NPK)