Store tap for Exxon Mobil og Chevron

Oljeselskapa Exxon Mobil og Chevron gjekk på store tap i andre kvartal som følgje av innverknadene til koronapandemien på oljeetterspurnaden.
utenriks

Exxon Mobil melde fredag om eit tap på 1,1 milliardar dollar i andre kvartal. Tapet er det største sidan Exxon og Mobil slo seg saman i 1999.

Chevron tapte på si side heile 8,3 milliardar dollar i same periode. På inntektssida tente selskapet berre ein tredel av det dei gjorde i fjor.

– Den økonomiske innverknadene av tiltaka mot covid-19 har redusert etterspurnaden for produkta våre betydeleg og redusert råvareprisane, seier Chevron-sjef Michael Wirth i ei fråsegn.

(©NPK)