Bli med gjennom Norangsdalen

Bli med på biltur gjennom Norangsdalen frå Øye til Tryggestad ein nydeleg sommardag.

Bli med frå Øye til Tryggestad gjennom Norangsdalen ein nydeleg sommardag.

Nyhende

Vi gjekk dykk merksame på at hastigheita på filmen er skrudd litt opp.