Hamner går saman om tiltak for å betre miljøet

Illustrasjonsfoto frå arkivet.  Foto: Bjørn Arild Hatlem

Nyhende

I ei pressemelding kan ein lese at fleire norske hamner no vil jobbe saman for å redusere miljøpåverknaden frå cruiseskip.

Dei planlegg å utarbeide verktøy for å kunne dokumentere utslepp til sjø og luft, avfallshandtering og energibruk frå skipa. Samarbeidspartnar i dette arbeidet er klassifikasjonsselskapet DNV GL.

– Verktøyet vil gi ein vurdering av skipa sin miljøpåverknad, og berekne ein miljøscore for kvart skip, står det å lese i pressemeldinga.

– Målet er å oppmuntre reiarlaga til å velje gode miljøløysingar. Det vil hamnene gjere ved å løne skipa som er best på dette ved å gi reduserte hamneavgifter.

Prosjektleiar er Even Husby i Bergen og omland havnevesen. Han seier at dei ønskjer å bidra til eit reinare miljø i hamnene, og at målet har vore å finne ei felles løysing som alle hamnene kan bruke.

Deltakarane i prosjektet er Stranda hamnevesen, Aurland hamnevesen, prosjektansvarlege Bergen og Omland Havnevesen, Stavangerregionen Havn, Oslo Havn, Ålesundregionens Havnevesen, Trondheim Havn, Norske Havner, Innovasjon Norge og Kystverket.

– Prosjektet tar utgangspunkt i behovet til ein del sentrale og store cruisehamner, men løysinga vil bli gjort tilgjengeleg for alle hamnar som ønskjer å bruke den, seier Husby.