Talet på jordbærbønder halvert på ti år

Dei siste ti åra har talet på registrerte jordbærbønder blitt halvert i Noreg. Mengda importerte jordbær har auka kvart år i same periode.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Andres Malm / NPK

Nyhende

Tal frå Landbruksdirektoratet viser at det i 2006 var 707 registrerte jordbærbønder i Noreg. I fjor var talet redusert til 358, skriv Nationen.

Produksjonsarealet er også redusert frå 17.117 dekar for ti år sidan til 15.315 dekar i 2016. Samtidig har mengda importerte jordbær auka kvart år sidan 2005. I fjor vart det importert 10.359 tonn jordbær til Noreg, mot 4.045 tonn i 2005.

(©NPK)