Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Inviterer til seminar i Geiranger

Seminaret vil gå føre seg på Hotel Union.  Foto: Anniken Westad

Nyhende

I neste veke, 20. og 21. september, inviterer Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag både reiselivet og landbruket til eit seminar i Geiranger. Det har fått namnet «Ny landbrukspolitikk».

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag er midt i ein prosess der vi er i ferd med å meisle ut eit forslag til ein ny landbrukspolitikk. Dette har sin bakgrunn i fleire forhold, blant anna Riksrevisjonens konklusjon om at det er lite samsvar mellom målsettingar og gjennomført politikk, samt krav om auka berekraft og forståing for at landbruket har stor verdi også for andre næringar i landet vårt, skriv dei i invitasjonen.

– Dette gjeld både leverandørar og mottakarar av landbruksprodukt, men ikkje minst den verdien som landbruket er for reiselivet. Etter det siste landbruksoppgjeret skal det også setjast i gang ei utgreiing om «driftsvansketilskot» som vil vere svært viktig for nettopp denne typen landbruk.

Blant dei lokale som har fått tid på talarstolen er fungerande leiar i Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv, Merete Løvoll Rønneberg. Ho vil fortelje om landbruket si betydning for verdsarven.

Sindre Mjelva ved Hotel Union Geiranger sitt innlegg vil handle om samhandlinga mellom landbruket og reiselivet.