Eidsdal-Linge

Utvida ferjetilbod dei neste to helgane

Illustrasjonsbilete frå arkivet. 

Nyhende

Sommartabellen med A- og B-ferje blir forlenga til dei neste to helgane, veke 37 og 38, for ferjesambandet Eidsdal-Linge.

Det opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune, som har lagt ut følgjande informasjon på heimesida si:

"Fredag 15. og laurdag 16. september vil det køyre A- og B-ferje etter den normale sommartabellen. Søndag 17. september vil sambandet køyre etter sommartabellen med både A- og B-ferje mellom klokka 11 og 17, og berre A-ferja utanfor denne perioden.

Fredag 22., laurdag 23. og søndag 24. september vil det også køyre både A- og B-ferje på sambandet etter den normale sommartabellen, men med noko lågare kapasitet på B-ferja denne helga.

Fartøya som blir sett inn mellom Eidsdal-Linge vil vere i reserve for andre samband. Om det oppstår ein situasjon andre stader, må B-ferja ut av dette sambandet."