Veslemannen

Rørslene har minka noko

Fjellmassene ved Veslemannen i Romsdal flyttar på seg med ti cm i døgnet.

Minka Det er kome snø på toppen av Mannen i dag, og kaldare vër gjer at hastigheiten på rørslene har minka noko  Foto: NVE

Nyhende

Tidlegare i dag var rørslene oppe i 15 cm. i døgnet.

Det går fram av den siste rapporten frå NVE. NVE vaker over Mannen 24 timar i døgnet, og ein held fram med å pøse på vatn frå toppen i håp om at det skal utløyse eit ras. Rasfaren er sett til raudt, den høgste beredskapen, og folk er evakuert og jarnbanen er førebels stengt.

Var skuffa

Geolog Lars Harald Blikra sa i ettermiddag til media at han var skuffa over at det enno ikkje hadde gått eit ras, slik at dei evakuerte i området kan få reise heim att.

NVE sende i kveld ut denne rapporten:

Veslemannen har beveget seg medrelativt store hastigheter de siste høstene. I forbindelse medkraftigregnværde siste dageneharbevegelseneved fjellpartiet økt, noe som har ført til at farenivået ble endret framoderat (gult) tilhøyt (oransje)på mandag, og fra høyt til ekstremt (rødt) torsdag kveld.

15 cm i døgnet

Etter at det underliggendeområdet var evakuert har vann blitt tilført området i håp omå kunne utløse et skredi deler avområdet.Vann blir fremdeles tilført.Det harværtakselererende bevegelsemed hastigheter opp i 15 cm/døgn.

Hastigheten er minket litt de siste timene og er nå rundt 10 cm/døgn i øvre del av området, og 4 cm/døgni nedre del av området.

Ny rapportpubliseres imorgenkl.09:00