Sjå seldte eigedomar i Stranda

Eigedomssalet i Stranda i september viser at både Strandafjellet og sentrumsnære leiligheiter held seg i popularitet.

Kreditering: Statens kartverk/Norkart AS

Nyhende

Strandvegen 88 (Gnr 20, bnr. 1, fnr. 1, seksjon 2) er seld for kr 1.500.000 frå Næringshagen Stranda As til Johan Magnus Holmquist.

Del av Barlia 68 (Gnr 52, bnr. 77) er overdratt frå Elisabeth Bjørkavåg til Jogvan Poulsen. Overdraginga omfattar også Gnr 52, bnr. 243. Overdraginga omfattar også del av Gnr 52, bnr. 244.

Mjelkesletta 15 (Gnr 115, bnr. 18) er seld for kr 2.500.000 frå Ingrid Eide til Christiane Sonja Amann og Christoffer Tomelthy Eide.

Vassetvegen 176 (Gnr 13, bnr. 29) er seld for kr 100.000 frå Jens Petter Opshaug til Solveig Barland og Roger Sylte.

Gnr 45, bnr. 113, seksjon 3 er seld for kr 4.800.000 frå Stranda Fjellgrend As til Oddbjørn H Myklebust og Olav Amund H Myklebust. Salet omfattar også Gnr 45, bnr. 113, seksjon 4.

Brautene 6 (Gnr 91, bnr. 90) er overdratt frå Per Gjørvad til Åge Gjørvad, Solveig Eidheim og Arnfinn Gjørva.

Kjølåsvegen 4 (Gnr 21, bnr. 9) er seld for kr 300.000 frå Magnar Solli til Jorunn Petra Solli.

Gnr 21, bnr. 117 er seld for kr 32.250 frå Svein Johan Drege til Jack Louis Kjølås.

Dalevegen 558 (Gnr 27, bnr. 17) er seld for kr 2.200.000 frå Liv Julianne Slettevoll til Thor Gunnar Slettevoll. Salet omfattar også Gnr 27, bnr. 18.

Langlovegen 57 (Gnr 49, bnr. 356, seksjon 1) er seld for kr 2.800.000 frå Pla-Mek As til Urban Eigedom As.

Antonusvegen 9 (Gnr 53, bnr. 450) er seld for kr 3.254.000 frå Ous & Emdal Bygg As til Berit Lausund.

Gnr 44, bnr. 12 er overdratt for kr 136.000 frå Anita Årdal Wågsæther og Håkon Wågsæther til Stranda Kommune.

Gnr 45, bnr. 114 er seld for kr 700.000 frå Ola Drege til Stranda Kommune.

Del av Gnr 89, bnr. 1 er seld for kr 500.000 frå Hildegunn K H Tovsen og Anne-Margrete H. Causevic til Jostein Inge Ringdal.

Strandvegen 88 (Gnr 20, bnr. 1, fnr. 1, seksjon 2) er seld for kr 1.500.000 frå Næringshagen Stranda As til Johan Magnus Holmquist.