Mannen

Opphevar sperringane

Sperringane er oppheva, og bebuarane har fått flytte heim under Mannen.

Kaldare NVE opprettheld rasfare GUL, men bebuarane under Veslemannen får flytte heim.  Foto: Arkiv Politiet v/ E.A.Tvergrov

Nyhende

Også forbodet mot togtrafikk er oppheva.

NVE har nedgradert faren for ras frå raud til gul. Bevegelsane har minka mykje, skriv NVE i ei pressemelding.

Sakte minkande

- Etter store bevegelsar i Veslemannen som følge av naturleg nedbør og ekstra tilførsel av vann, blei vasstiltaket avslutta i går tidleg. Etter dette har bevegelsane minka mykje. Nå er det ein sakte minkande trend i hastigheit, og det er varsla kaldt og tørt vær framover.

Relativt høg

Hastigheitene er nå rundt 5 cm/døgn i øvre del, og under 1 cm/døgn i nedre del. Sjølv om hastigheitene i Veslemannen framleis er relativt høge, er det ein tydeleg trend med sakte reduserte bevegelsar. Med kaldt og tørt vêrmelding framover forventar ein at bevegelsane held fram å minke. På bakgrunn av dette har NVE funnet det riktig å sette ned farenivået til gult, skriv NVE.

Nye rapportar

Rapportering frå NVE vil framover komme som dagsrapportar kl. 09, og leggjast ut på NVE sine sider.