Bygdekinoen får statstilskot

I Stranda kommune har ein bygdekino her, ved Norsk Fjordsenter i Geiranger, samt på Hellesylt – i Sunnylven samfunnshus.  Foto: Arkiv

Nyhende

Regjeringa vil setje av 7 millionar kroner i driftstilskot til Bygdekinoen på statsbudsjettet for 2018.

Det populære kinotilbodet får dermed halde fram på om lag same nivå som før, mens regjeringa vurderer den framtidige finansieringa og organiseringa av Bygdekinoen. Bygdekinoen har før vore finansiert gjennom film- og videogramavgifta.

Om lag to tredelar av drifta til Bygdekinoen er finansiert med eigeninntekter frå billettsal og anna.

– Med rekordhøg publikumsoppslutning i 2016 har Bygdekinoen vist at tilbodet deira framleis er relevant, sjølv om stadig fleire ser på film heime. Eg er derfor glad for at vi kan finansiere kinoen over statsbudsjettet fram til vi har tatt stilling til Bygdekinoens finansiering og organisering på lengre sikt, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i ei pressemelding.

Meir enn 154.000 kinogjengarar løyste billett til framsyningane til Bygdekinoen i 2016. Det er ein auke på 25 prosent og meir 30.000 fleire besøkjande enn året før.

(©NPK)