Motsegna på UH5 er ikkje trekt

Statens vegvesen sår tvil om utbygging i felt UH5 nord er i tråd med plan- og bygningslova.

hevsdalen: Statens vegvesen skriv i ei tilbakemelding til kommunen at dei motset seg ytterlegare utbygging av UH5.  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Brevet kjem etter at kommunen har sendt ut på høyring ei mindre endring i reguleringsplanen, kor ein foreslår å flytte 14 einingar frå UH5 Sør til UH5 nord. Dermed vil ein òg endre føresetnadene i reguleringsplanen for UH5 sør og UH5 nord. Kommunen ser dette som ei mindre endring av reguleringsplanen. Det gjer ikkje Statens vegvesen.

– Dersom det er gjennomført ei utbygging etter ein plan som Vegvesenet har motsegn til, så har det skjedd ei utvikling i strid med plan- og bygningslova, skriv sakshandsamar.

Vegvesenet kan ikkje akseptere ytterlegare utbygging i eit planområde kor reguleringsplanen formelt sett ikkje er godkjent, står det.