Vegen blitt til undervegs

For Torunn L. Tryggestad er vegen blitt til medan ho har gått han.
Nyhende

Etter vidaregåande skule gjekk turen til Molde der ho tok grunnfag i statsvitskap og offentleg administrasjon. Grunnfaget inkluderte også eit kurs på nord/sør-problematikken.

Etter eit år i Molde gjekk vegen vidare til Kristiansand og utviklingsstudiet, før ho flytta til Oslo og tok grunnfag i sosialantropologi.

Deretter valde Torunn L. Tryggestad å starte på hovudfag i statsvitskap. Ho ønska å skrive hovudoppgåve om FN-operasjonar, men det var ingen på instituttet som sat på tilstrekkeleg kompetanse til å rettleie henne i ei slik hovudoppgåve. Det gjorde at ho enda opp hos Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) der ho fekk eit studentstipendiat.

Tryggestad fullførte hovudoppgåva si og blei verande hos NUPI i 12 år, før ho i 2006 fekk jobb i PRIO. I 2014 fekk ho doktorgrad.