Noreg valt inn i Unescos verdsarvkomite

Noreg skal dei neste fire åra vere med i komiteen som vedtar kva for nye område som skal førast opp på Unescos verdsarvliste.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen (H) er nøgd med at Noreg er valt inn i Unescos verdsarvkomite.  Foto: Bjørn Stuedal

Nyhende

Tolv nye land, deriblant Noreg, er valt til medlemmer av Unescos verdsarvkomite.

– Dette er ei stor hending for oss. Verdsarvkomiteen er ein viktig komité i FN-systemet, og verdsarvlista har stor betydning for å sikre kultur- og naturarven i verda for framtida, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

I tillegg til å vedta nye område på verdsarvlista, har komiteen ansvaret for å overvake og forvalte områda som står på verdsarvlista og vurdere om det er land som treng råd eller hjelp.

– Det fører med seg eit stort ansvar for Noreg å vere med i komiteen. Det å komme på verdsarvlista betyr mykje for turisme, verdiskaping og moglegheita til å ta vare på dei eineståande stadene. Dette er natur- og kulturstader som vi vil vidareføre i god stand til kommande generasjonar, seier Helgesen.

Noreg har i dag åtte område på verdsarvlista, og vil ikkje fremje nye nominasjonar så lenge Noreg er medlem av komiteen.

Noregs delegasjon til komiteen skal leiast av riksantikvar Jørn Holme og fagdirektør Berit Lein i Miljødirektoratet.

(©NPK)