I Buskerud:

Store planar for norsk massivtre-fabrikk

Fekk modular frå Austerrike Biletet er frå då massivtre-blokka i Antonusvegen på Stranda var under oppføring. Det er brukt massivtre i heile dette komplekset, inklusive heisesjakta og trappene opp til etasjane. Utbyggjar Ingvar Emdal uttalte at han skulle ønskje det fanst ein norsk leverandør av dei 325 kubikkmetrane ein hadde bruk for i dette prosjektet.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Nyhende

På Åmot i Buskerud er selskapet Splitkon i ferd med å byggja ein kjempefabrikk for produksjon av massivtre. Anlegget er det første i sitt slag i Noreg, og bli det største i Skandinavia.

Det skriv selskapet på eigne nettsider. Målet er at den nye fabrikken skal stå ferdig neste haust.

Også Limtre Holding, Ski Bygg Gruppen AS, Holdit AS, Sparebanken 1 Ringerike Hadeland, Innovasjon Noreg og statsføretaket Siva er med på den store satsinga på massivtreanlegget.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er blant dei som helsar det nye anlegget velkommen.

– Noreg ligg langt framme internasjonalt når det gjeld bruk av treteknologi. No ser vi at produksjonen av massivtre er i sterk vekst. Materialet passar alle typar bygg og er konkurransedyktig på pris og av høg kvalitet. Kombinasjonen av massivtre og andre trematerialar gjev store moglegheiter, seier Dale i ein omtale på nettsidene til departementet.

Departementet peikar vidare på at marknaden for massivtre i Noreg er aukande og i sterk vekst. Ifylgje departementet kan massivtre mellom anna kan vera med å erstatta bygging i stål og betong.

(©NPK)


Byggjer husvære i massivtre

– Det er eit veldig stort potensial og mange moglegheiter i å bygge husvære i massivtre, seier dagleg leiar Ingvar Perry Emdal.- Mykje meir miljøvenleg

– Då vi valde bort det einaste andre alternativet, som var å bygge i stål og betong, sparte vi miljøet for 710 tonn CO2, fortel arkitekten bak massivtreblokka på Rellingbøen, Linda Emdal.

 

Open visning på Rellingbøen

Måndag var det visning på den første ferdigstilte einebustaden i massivtre. Huset er allereie selt, fortel Ingvar Emdal.