Privatpersonar får ikkje lenger pristilskot for landbruksprodukt

Illustrasjonsfoto.  Foto: Leonid Eremeychuk/Colourbox.com

Nyhende

Frå 2018 er det slutt på at privatpersonar kan få pristilskot ved levering av dyr til slakting eller kjøp av kraftfor.

For å få tilskot, må ein frå nyttår ha føretak i Einingsregisteret, skriv Landbruksdirektoratet på nettstaden sin.

Endringa kjem som følgjer av at partane i den gjeldande jordbruksavtala ynskjer å prioritere det næringsdrivande jordbruket. No må alle gje opp organisasjonsnummeret sitt til slakteriet eller kraftfôrleverandøren for å få pristilskot.

(©NPK)