Avslutta forhandlingane med nettselskap

  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

I styremøtet til Stranda Energi AS 22. februar, vart det vedteke å avslutte forhandlingane med Mørenett AS om samanslåing av nettverksemdene.

Det opplyser Stranda Energi Nett på Facebook. Dei legg til at Mørenett AS er varsla om vedtaket, og at dei vil halde fram "med det gode samarbeidet ein alltid har hatt."


Har signert avtale med intensjon om å fusjonere nettverksemdene:

Stranda Energi ønskjer å slå seg saman med Mørenett