Kvinnene når ikkje toppen i norske medium

Illustrasjonsfoto.  Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Nyhende

Kvinner fell frå før dei når leiargruppene i norske medium. Det er ein klar overvekt av menn som leier norske medium, viser ei ny undersøking.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har for første gong undersøkt kjønnsbalansen i norske mediebedrifter. Kartlegginga viser at mens kjønnsbalansen er forholdsvis god når det gjeld vanlege tilsette i redaksjonelle bedrifter, så forsvinn kvinnene på veg mot toppen.

I redaksjonelle bedrifter er 61 prosent av leiarane menn mot 39 prosent kvinner. Enda verre står det til i mediekonserna, der berre 21 prosent av leiargruppa er kvinner. Også på mellomleiarnivå er det ubalanse i kjønnsfordelinga, 67 prosent av mellomleiarane er menn.

– Denne undersøkinga er ein del av MBLs oppfølging av undersøkinga om seksuell trakassering som vi gjennomførte i haust. Der kom det fram at fleire meinte at bedrifter med god kjønnsbalanse betre vil kunne bli kvitt trakasseringsproblem. Derfor er det viktig at vi no har fått fram fakta om korleis det står til med kjønnsbalansen i norske medium, seier MBLs styreleiar Tove Nedreberg.

227 av MBLs 330 medlemsbedrifter har svart på undersøkinga. Undersøkinga omfattar totalt 7.863 tilsette. Bedriftene inkluderer redaksjonelle bedrifter, distribusjonsbedrifter, trykkjeri, konsern og anna (hovudsakleg salssamankøyringar og mediebyrå).

Distribusjonsbedriftene og trykkjeria er tradisjonelt mannsdominerte bedrifter, og undersøkinga viser at det framleis er ei stor overvekt av menn i desse bedriftene på alle nivå. I kategorien "anna" er det derimot ei overvekt av kvinner både blant dei tilsette og mellomleiarane. Men også der fell damene frå når det gjeld toppleiinga. Det er ei overvekt av kvinnelege mellomleiarar, men i leiargruppene sit det flest menn.

(©NPK)