Fv 655

Open for trafikk etter ras

Norangsdalen. Illustrasjonsbilete frå arkivet.  Foto: Anniken Westad

Nyhende

Ifølgje trafikkmeldingane vart fv. 655 i Norangsdalen opna for trafikk like før kl. 12.00 i dag, måndag.

Vegen mellom Tryggestad og Øye vart stengt kl. 08.15 på grunn av eit steinras.