Ordførarane i Stranda og Nye Volda:

Diskuterte fv. 60 med fylkeskommunen

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

Nyhende

Ordførarane Jan Ove Tryggestad (Stranda), Stig Olav Lødemel (Hornindal) og Jørgen Amdam (Volda) hadde onsdag eit møte med representantar frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Målet var å få sett ned nokre stolpar for vidare prosess kva gjeld fylkesveg 60 mellom Sunnylven og Grodås, fortel Tryggestad.

På den andre sida av bordet var fylkesordførar Jon Aasen, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og assisterande samferdselssjef Magne Vinje.

Det vart stadfesta at så lenge Hornindal er i Sogn og Fjordane, er det ikkje rom for at Møre og Romsdal fylkeskommune kan fullføre planarbeidet. Dermed er det opp til Stranda og Nye Volda å kome på banen.

Ny prisvurdering

Som Sunnmøringen har skrive før, er den estimerte kostnaden for planlegging av ny fylkesveg 2,5 millionar kroner. I både Hornindal og Stranda er det tidlegare gjort vedtak om forskotering av midlane. Denne må endrast til finansiering før reguleringsplanarbeidet kan starte.

– Prisen på 2,5 millionar er ein stipulert kostnad, og vi har bede om ei ny vurdering, seier Tryggestad.

Ein oppdatert pris kan vere klar frå Møre og Romsdal fylkeskommune i løpet av ein til to veker. Deretter skal saka førebuast til handsaming i dei tre samarbeidande kommunane, Stranda, Hornindal og Volda.
Fv 60 mellom fylkesgrensa og Grodås

Vil sjå på finansiering av planarbeid

 

Høgt prioritert

Tryggestad skildrar utbetringa av fylkesveg 60 mellom Sunnylven og Grodås, som nyleg vart kåra til den fjerde verste vegen i Noreg i ei NRK-kåring, som høgt prioritert.

– Som eg har sagt tidlegare, er dette nøkkelen til å hente ut investeringane som er gjort i Stranda og Hornindal, og i Kvivsvegen. Saka blir prioritert til politisk handsaming så snart den er klar. Vi skal ta runden no med alle kommunestyra, og er avhengige av at alle tre stiller opp om prosjektet, seier strandaordføraren.

Tryggestad oppfattar dei same signala frå ordførarane i nabokommunane, at dette er eit høgt prioritert prosjekt.

– Det er openbert at om vi får ferdigstilt planarbeidet, har vi eit heilt anna utgangspunkt for å diskutere saka når Hornindal går inn i Møre og Romsdal frå 1. januar 2020, seier Tryggestad.

Hovudgrunnlaget for prosjektet vart drøfta på møtet, med mål om å få strekninga finansiert i neste prioriteringsrunde for vegprosjekt i Møre og Romsdal.


FV60 Røyr-Tomasgard og Hole-Engeset

Stranda kan hamne i bomring

Stranda kommune kan bli sperra inne i ein bomring om både FV60 Røyr-Tomasgard og FV60 Hole-Engeset blir bompengefinansiert.